Wat is de beste Yijing-vertaling?

Deze vraag duikt regelmatig op in mijn mailbox en ik kan ‘m nooit beantwoorden zonder een tegenvraag: wat vind je belangrijk in een Yijing-vertaling? Vind je een letterlijke vertaling belangrijk of ga je voor begrijpelijkheid? Wil je dat de vertaling laat zien hoe de tekst werd begrepen in de tijd…

Verder lezen…

Wat betekent ‘het grote water oversteken’?

In de Yijing komt regelmatig de uitdrukking ‘het grote water oversteken’ voor. Maar waar gaat dat nu eigenlijk over?  In het Chinees staat er she da chuan 涉大川: doorwaden, oversteken – groot – rivier.  Er zijn in China verschillende woorden voor ‘rivier’: – he 河 – jiang 江  – shui 水 – chuan 川 De sinoloog Li Xingjian 李行健 van…

Verder lezen…

Hoe belangrijk is de Yijing in het daoïsme?

Ik hoor vaak dat de Yijing een daoïstisch boek is, onder andere vanwege de nadruk welke er in de Tien Vleugels op het Dao 道, ‘de Weg’ wordt gelegd. Nu is het Dao een concept wat niet alleen binnen het daoïsme wordt gebruikt; ook binnen het confucianisme speelt het een belangrijke…

Verder lezen…

Nieuwe boeken: confucianistische commentaren vertaald

In het Westen zijn we vooral bekend met de confucianistische traditie van Yijing-gebruik. Eigenlijk moet ik niet ‘gebruik’ zeggen maar ‘filosofie’: de Yijing gebruiken deden de meeste confucianisten niet. Het boek werd voornamelijk gezien als een filosofische bron van wijsheid, om uit te citeren in passende situaties en epistels. Binnen…

Verder lezen…

Over wie gaat hexagram 4?

De naam van hexagram 4, meng 蒙, wordt vaak omschreven of vertaald als ‘onwetendheid’ of ‘jeugdige dwaasheid’. Het eerste dekt beter de lading dan het laatste – ‘dwaasheid’ doet denken aan onnozelheid, bewust dom gedrag, iets nadeligs doen tegen beter weten in. Meng gaat over gebrek aan ervaring en kennis waardoor er fouten kunnen…

Verder lezen…