Wat is de I Tjing?

Yin en yang
Toen tijdens de hippiebeweging in de jaren zestig Oosterse denkwijzen werden ingevoerd in het Westen, werden de begrippen yin en yang gemeengoed. Door de belangstelling voor Feng Shui, oorspronkelijk een wetenschap voor het bepalen van de juiste ligging van huis en graf, door de beoefening van Tai Chi en Qi Gong, zijn deze woorden ingeburgerd. Yin staat voor het zachte, het passieve, het ontvangende in het universum; yang vult dit aan als het actieve, het bewegende, het scheppende. Samen vormen zij al het denkbare en niet-denkbare in de wereld die wij kennen. Yang is de geest, yin is de materie, en het een kan niet zonder het ander.

Hexagrammen
Deze twee begrippen vormen de basis van de Yijing, het Chinese Boek der Veranderingen. De Yijing (‘I Tjing’ in de Nederlandse schrijfwijze) bestaat uit vierenzestig hoofdstukken, en bij elk hoofdstuk vinden we een figuur van zes lijnen: een hexagram. Zo’n hexagram is een mengeling van hele en gebroken lijnen. De hele lijnen staan voor yang, de gebroken lijnen voor yin.

De hexagrammen vormen de kern van de Yijing. Elk hexagram is een uitbeelding van een mogelijke situatie, een samenspel van yin en yang, en volgens de Yijing is elke situatie in het leven weer te geven door één van de vierenzestig hexagrammen. Doordat yin en yang in elk hexagram anders verdeeld zijn ontstaan er vierenzestig verschillende beelden, en elk beeld heeft zijn eigen dynamiek en werkingsveld. Op elke situatie, elke ervaring, is één van de vierenzestig hexagrammen van toepassing. Hiermee omvat de Yijing het hele universum.

De verandering
Een hexagram is een uitbeelding van een situatie, maar situaties zijn zelden statisch, vaak gaan ze in elkaar over, en brengt de ene situatie de andere teweeg. Door de zogenaamde ‘bewegende lijnen’ in een hexagram is de Yijing in staat de verandering aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de nieuwe situatie, en als je weet wat die verandering is en waardoor ze ontstaat, dan kan je daar op inspelen. Meegaan in de dynamiek van het leven, is wat de Yijing je leert.

De tekst
Naast een hexagram heeft elk hoofdstuk toegevoegde teksten, welke in symbolische begrippen de betekenis van het hexagram uitdiepen. De tekst vertaalt de waarde van het hexagram naar de praktijk, en vertelt of een hexagram als gunstig of als ongunstig moet worden gezien. De hexagrammen en de hier genoemde tekst noemen we de ‘basistekst’, de oorsprong hiervan wordt geschat rond 800 v. Chr. Naast deze basistekst bevat de Yijing nog toelichtingen van latere datum, de zogenaamde Tien Vleugels. Deze Tien Vleugels bevatten de essentie van het Chinese denken; zij zijn bepalend geweest voor het ontstaan en de verspreiding van het Chinese wereldbeeld, en zijn voor vele Chinese denkrichtingen van onschatbare waarde geweest.

De Yijing als adviseur
Doordat de Yijing met de vierenzestig hexagrammen het hele universum omvat, kunnen we hem gebruiken om inzicht in levenssituaties te krijgen. We kunnen een vraag of situatie voorleggen aan het boek, en gebruik maken van verschillende methodes om het antwoordhexagram van de Yijing aan te wijzen. Het antwoord van de Yijing zal doorgaans inzicht geven in het hier en nu: ‘dít is er aan de hand, en bij een situatie als deze past deze actie (of niet-actie)’. Op deze manier maakt de Yijing de principes van yin en yang praktisch toepasbaar.

De Yijing is een boek wat je begeleidt op je levensweg, het is een gids die je de keuzemogelijkheden laat zien die voorhanden zijn, en hij vertelt je wat daarvan de beste keus kan zijn. Je bent dan vrij om die keus al dan niet te maken. De Yijing attendeert je op je eigen vrijheid en verantwoordelijkheid. Juist dat laatste is de grote kracht van de Yijing: wat er in je leven gebeurt heb je niet altijd in de hand, maar hoe je er mee omgaat wel. En daarin kan de Yijing je adviseren.

Reacties zijn gesloten.