Aankomende lezingen en workshops, het Yijing Symposium en recensies van ‘De I Tjing stap voor stap’

Yijing Centrum Nederland geeft binnenkort de volgende lezingen & workshops:

23 oktober: lezing Yijing, Schijndel
De Chinese filosofie, en met name het daoïsme, staat al decennia lang in de belangstelling. Velen richten hun leven in volgens oosterse principes en ook de hieruit voortvloeiende geneeskunst, huis- en landschapsinrichting (Feng Shui) en zelfverdedigingskunst (Tai Chi) vinden hun doelgroep in het Westen. Onder al deze uitingen van de Chinese cultuur is één gemene deler te vinden die de fundering van de Chinese filosofie bevat: de Yijing (I Tjing), het Boek der Veranderingen. De Yijing wordt gezien als de basis waar de gehele Chinese samenleving op is gestoeld en de wereldbeschouwing welke uit het boek naar voren komt vindt zijn toepassing in alle facetten van de Chinese samenleving.

Het Boek der Veranderingen leert ons om de unieke onderliggende structuur in een situatie te ontdekken waar we vervolgens ons handelen op kunnen aanpassen. Dit is de grote kracht van de Yijing: dat we de waarde en uitwerking van ons eigen denken en handelen leren kennen en dit kunnen en aanpassen, wanneer de situatie daar om vraagt. De Yijing voorspelt geen toekomst maar vertelt je de essentie van elk moment. Hierdoor kun je dat moment objectief begrijpen en beleven.

Tijdens deze lezing zal Harmen Mesker vertellen over de achtergrond en het gebruik van De Yijing. Na de pauze kunnen er vragen aan de Yijing worden gesteld, waarbij Harmen zal helpen met het zinvol interpreteren ervan.

WANNEER: 23 oktober 2017 @ 18:30 – 22:00
WAAR: CREATIE-F-LOKAAL, Europalaan 81, 5481 JD Schijndel
KOSTEN: € 20,–
CONTACT:
Anja van de Zand
06-40367499
Website activiteit

28 oktober: Workshop ‘Yijing vanuit daoïstisch perspectief’
Vanuit het daoïsme werd de Yijing gebruikt als instrument om inzicht te krijgen in de innerlijke neidan alchemie, waarbij persoonlijke ontwikkeling in harmonie met je omgeving een centrale rol speelt. Tijdens deze workshop gaan we vanuit dit uitgangspunt de Yijing toepassen en beleven.

Waar de confucianisten zich voornamelijk bezig hielden met de tekst van de Yijing en de later toegevoegde toelichtingen legden de daoïsten de nadruk op de symbolische beelden die in de hexagrammen te vinden zijn. Het werken met beelden vinden we in ruime mate terug in de neidan geschiften van bv. Liu Yiming en Li Daochun, waarin wordt gesproken van de ‘de gouden pil’, ‘het zwaard van wijsheid’, ‘de jade oven’. Ook de Yijing bevat soortgelijke beeldtaal, en het is de kunst (en uitdaging) om deze beelden te zien, te herkennen en om te zetten naar praktische inzichten die je kunt toepassen. Ik zeg wel eens ‘de Yijing bevat geen woorden maar beelden’, en orakels als de Yijing werken d.m.v. die beelden. Daar gaan we in deze workshop naar kijken: de beeldtaal van de Yijing. We behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

 • Basiskennis van de achtergrond en geschiedenis van de Yijing
 • Betekenis en toepassing van de trigrammen voor inzicht en persoonlijke ontwikkeling
 • Betekenis en toepassing van de lijnen in een hexagram
 • De relaties tussen bovengenoemde 2
 • Hoe de Yijing praktisch en zinvol te gebruiken: wat kan wel, wat kan niet
 • Hoe ontleed je een hexagram en brei je de verzamelde informatie tot een zinvolle en begrijpelijke duiding en interpretatie van het antwoord van de Yijing.
 • Je leert te werken met de beelden van de Yijing: de symbolen en de verschillende lagen die er in te ontdekken zijn. Als je ervaart wat die beelden jou te zeggen hebben wordt de Yijing een open boek voor je.

WANNEER: 28 oktober 2017 @ 13:30 – 17:00
WAAR: Studio Meng, Helmersstraat 140, 2513 SC Den Haag
KOSTEN: € 50,–
CONTACT:
Mattijs van Katwijk
06 10 22 39 60
Email
Website activiteit

4 november: Yijing Symposium
Familie en gemeenschap, universeel en actueel als altijd. Immers: geen mens is ooit alleen geboren. Eenieder moet zich uiteenzetten met de situatie die hij/zij bij geboorte aantreft. Iedereen doet zijn/haar best en toch zijn de ‘uitdagingen’ vaak niet van de lucht. Vragen die we op ons levenspad tegenkomen kunnen we nu, net als 2500 jaar geleden, voorleggen aan de Yijing. En de Yijing heeft velen inzicht, helderheid en handelingsmogelijkheden geboden. Voor wie wil zien en luisteren….maar vooral doen!

WANNEER: 4 november 2017
WAAR: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht
KOSTEN: € 65,–
CONTACT:
Stichting Yijing Studies
Website activiteit

11 november: Yijing Workshop, Schijndel
Het praktisch toepassen van de Yijing (I Tjing) en het interpreteren van de verkregen antwoorden is niet altijd makkelijk. Deze workshop kan je daar bij helpen. Je leert de betekenis van de hexagrammen, hun opbouw en de systeempjes die er aan te grondslag liggen: na deze dag weet je hoe je de trigrammen, de lijnen en alle relaties die ze met elkaar hebben praktisch kunt gebruiken. Ook kijken we naar de tekst van de Yijing, en gaan we in vogelvlucht door de geschiedenis van het boek heen, zodat je niet alleen weet hóe je het gebruikt, maar ook beter weet wát je gebruikt. Het werken met de Yijing wordt zo leuker, speelser en makkelijker. Een workshop geschikt voor Yijing-kenners van alle niveaus.

Je investering voor een cursusdag met Harmen is € 95 inclusief koffie, thee en eenvoudige lunch, bij een deelname van minimaal 10 personen. Wil je graag het boek De I Tjing stap voor stap van Harmen bij de cursus gebruiken dan wordt daarvoor € 15,– extra in rekening gebracht.

WANNEER: 11 november 2017 @ 10:00 – 17:00
WAAR: Creatie-F-Lokaal, Europalaan 81, 5481 JD Schijndel
KOSTEN: € 95,–
CONTACT:
Anja van de Zand
06 40 36 74 99
Website activiteit

25 november: Ontmoeten bijeenkomst, Leusden

Om de twee maanden is er een bijeenkomst van Yijing-gebruikers in Leusden. Tijdens zo’n bijeenkomst worden er veel ervaringen uitgewisseld, er worden vragen over de Yijing gesteld, en eigen Yijing-sessies worden in de groep gegooid. De sfeer is ongedwongen, en voor alle Yi-zaken is een luisterend oor. De bijeenkomsten worden als inspirerend ervaren, maar zijn ook gewoon gezellig.

De locatie is Landgoed ISVW in Leusden. Lees wat een nieuwe deelnemer zei over een bijeenkomst:

“Ik ben nieuweling op gebied van I Ching en ook in de groep. De bijeenkomst heb ik als zeer aangenaam, relaxed en leerzaam ervaren. De sfeer en de mensen zijn naar mijn smaak zeer I Ching. Ondanks het grote verschil in ervaring met de I Ching had ik als “I Ching baby” het gevoel helemaal in deze goep te passen. We zijn allen lerende, een ieder op zijn manier, op een eigen niveau en weer opnieuw. Door het luisteren naar het uitwisselen van ervaringen van de mensen die zich geruime tijd met de I Ching bezig houden word je in staat gesteld als nieuweling voor jezelf belangrijke vragen te stellen, maar ook inzicht te krijgen in het omgaan met de I Ching. Belangrijk vind ik. Deze I Ching bijeenkomst vind ik als de uitkomst van een raadpleging van de I Ching. Het ligt aan de bezoeker van de bijeenkomst of hij/zij ervan leert, voordeel heeft en er iets mee kan doen. Tot de volgende bijeenkomst.”
Lijkt zo’n bijeenkomst je ook wat? Geef je dan op door een lege mail te sturen naar ontmoeten-join@itcn.nl. Je krijgt dan bericht als er een nieuwe bijeenkomst wordt gepland. In principe kan je hiervoor de laatste zaterdag van elke oneven maand in je agenda noteren.

Heb je ‘m al? De I Tjing stap voor stap

De I Tjing stap voor stap van Harmen Mesker (de eindredacteur van de I Tjing vertaling van Wilhelm uit 2016) ontsluiert de beginselen van de I Tjing en leert je hoe je adviezen van het boek kunt interpreteren en in je leven kunt toepassen. Je leert de belangrijkste begrippen die in de I Tjing ter sprake komen, en stap voor stap wordt je bijgebracht hoe je het antwoord van de I Tjing kunt ontleden in voor jou zinvolle en praktische informatie. De betekenis van de hexagrammen en hun opbouw worden behandeld, evenals veel voorkomende termen uit de tekst. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de achtergronden van het boek en de Chinese filosofie die eraan ten grondslag ligt. De I Tjing stap voor stap is een onmisbare uitgave voor iedereen die de I Tjing in al zijn facetten wil leren begrijpen en toe te passen in het dagelijks leven.

In 1999 verscheen bij uitgeverij AnkhHermes het Ankertje De I Tjing stap voor stap. Voor de nieuwe uitgave van Richard Wilhelm’s I Tjing is dit boek volledig herzien en fors aangevuld. De volledige tekst van het Ankertje is hierin opgenomen maar het behandelde materiaal is aanzienlijk uitgebreid:

 • de omschrijvingen van de trigrammen zijn aangevuld
 • er worden nieuwe duidingselementen als de baoti, het relatietrigram en het resonantietrigram behandeld
 • bewegende lijnen krijgen een extra nuancering door de trigramkoppeling van Lai Zhide (1525-1604)
 • er wordt uitgelegd hoe meerdere bewegende lijnen kunnen worden omgezet naar een samenvattend trigram om zo een beeld te krijgen van de energie die uit balans is
 • het Ritueel van het Duizendblad volgens de voorschriften van Zhu Xi wordt beschreven
 • er wordt uitgelegd hoe een middels de munten of het duizendblad gegooide lijn volgens de regels van Zhang Li (14de eeuw n.Chr.) kan worden vertaald naar een trigram zodat je bij elke lijn een trigram als extra nuancering krijgt
 • het hoofdstuk over de filosofie van de Yijing is aangevuld
 • meer voorbeelden van duidingen.

Kortom, niet alleen een goed boek voor beginners maar ook gevorderde gebruikers die eens wat nieuws willen kunnen hun hart ophalen. Het boek is voor € 15,– te bestellen via de plaatselijke boekhandel, via de uitgever of via Libris.nl.

Dit is wat lezers zeggen over het boek (recensies van Bol.com):

          “Een absolute must-have voor iedereen die zich met I Tjing wil gaan bezighouden. Op een heldere, begrijpelijk en prettig leesbare manier word je ‘stap voor stap’ begeleid bij het raadplegen van Richard Wilhelm’s ‘I Tjing. Het Boek der Veranderingen’. Maar, ‘De I Tjing stap voor stap’ is zeker ook een aanrader voor hen die al (veel) meer bekend zijn met de I Tjing, het geeft absoluut weer nieuwe inzichten:) Aanrader!”

          “De schrijver heeft met dit boek(je) een enorme inspanning gedaan om alle kennis op te schrijven om te kunnen beginnen met de I Tjing. Maar de gevorderde beoefenaar zal enorm veel kennis verzameld zien om een verdere verdieping te maken. De grote Richard Wilhem’s “Het boek der veranderingen” is nog beter te begrijpen in combinatie dit boekje. Het meest fijne is dat de schrijver de trigrammen gebruikt als uitgangspunt, dit om de hexagrammen beter te begrijpen. De uitleg en diepgang is heerlijk. Dit boek krijgt een waardige plaats naast die van Wilhelm.”

          “Harmen Mesker geeft de lezer met dit boekje niet alleen een steuntje in de rug bij het raadplegen van de I TJING , hij maakt op een heldere en toegankelijke manier duidelijk waar het om gaat wanneer we ons bezig houden met de teksten en de filosofie van Het boek der Veranderingen. De begrippen Yin en Yang , waarin zich het passieve en het actieve beginsel uitspreekt worden vanuit verscheidene gezichtspunten en aanknopingspunten behandeld , zodat zowel voor de beginner als voor gevorderden verdieping (en nieuwsgierigheid!) ontstaat naar de achtergronden en de levenswijsheid uit dit eeuwenoude boek. De taal is zeer toegankelijk en heel prettig geschreven ; zelfs ‘het struikelen over raadselachtige Chinese teksten’ ( wie herkent dit niet?) wordt aan de kaak gesteld en ontrafeld tot universele betekenissen. Dit boek maakt het werken met / raadplegen van de I TJING niet alleen makkelijker, maar vooral ook veel rijker en leuker! Een echte aanrader! Een pareltje !!❣️”

          “Harmen weet met dit boek een beginner (en volleerde) met de I TJING te prikkelen en verder te brengen. Het is een compact boekje, vriendelijk en inzichtelijk geschreven, waar iedereen die interesse heeft in de I TJING enorm veel inzicht uit kan halen. Zeer aanbevolen!”

          “Vanuit beroepsmatige en hobbymatige interesse ben ik begonnen met het lezen van de I Tjing. Een oude uitgave, die ik bij mijn vader uit de kast viste. Heel interessant, maar erg stroef om te lezen. Veel lange zinnen, moeilijke woorden en omslachtige uitleg. Nu is de I Tjing geen roman en lees je het dus niet als verhaal. Het idee dat je alles in en keer begrijpt moet je ook vooral uit je hoofd zetten. Ik kan me goed voorstellen dat mensen snel afhaken, omdat ze het veel te ingewikkeld vinden. Een beetje hulp van iemand, die er al langer mee bezig is, vond ik toch wel wenselijk. Het boek van Harmen Mesker kwam dus als geroepen!

          “Ik kan alleen maar spreken vanuit het standpunt van een beginneling en kan dus weinig zeggen over of en wat het boek toevoegt als je al langer met de I Tjing bezig bent. Het heeft mij in ieder geval heel goed op weg geholpen. Het boek is eenvoudig te lezen en werkt -zoals de titel al zegt- stap voor stap. Je hoeft het boek niet eerst helemaal uit te lezen om aan de slag te gaan met muntjes, pen en papier. Het spoort direct aan tot doen en leidt je in je eigen tempo door het ‘mysterie’ van de I Tjing. Als eerste leer je de muntenmethode en begin je met trigrammen te werken. Hier kun je al eindeloos mee oefenen zonder de rest van het boek gelezen te hebben. Het boek maakt nieuwsgierig naar de volgende stap, maar laat ook de ruimte om die stap pas te nemen als je er aan toe bent. De praktijkvoorbeelden/cases, die Harmen bespreekt, geven een goed idee over hoe je de teksten uit de I Tjing kunt interpreteren. Het hele boek reikt handvatten aan om echt zelf na te denken over de oude Chinese teksten uit de I Tjing en niet blind te varen op interpretaties van anderen. In het boek wordt veel nadruk gelegd op de trigrammen, die uiteindelijk ook de basis zijn van het hexagram. Voor gevorderden die met name met de hexagrammen bezig zijn, is dit wellicht en nieuwe/andere kijk op de I Tjing. Op aanraden van Harmen heb ik een nieuwe uitgave van de I Tjing aangeschaft, omdat er verwijzingen naar bladzijden zijn, die niet corresponderen met oude uitgaves (de 11de uitgave van mijn vader is van 1983). Kortom: De I Tjing stap voor stap is voor mij een zeer welkome handleiding bij de ‘ingewikkelde’ I Tjing en zal in mijn boekenkast een vaste plaats hebben naast de I Tjing.”

          “Reeds tientallen jaren met de I Tjing bezig. Ik zal me geen prof noemen, maar een gepassioneerde amateur. Maar toch vond ik dat ik aardig overweg kan met de I Tjing. Voornamelijk door zelfstudie heb ik enig inzicht gekregen. Het is een hele uitdaging om een boek als de I Tjing begrijpbaar uit te leggen. Een nog grotere uitdaging is om andere mensen er mee laten te werken. Harmen Mesker is hier wonderwel in gelukt. Zelfs voor de mensen die enige kennis hebben van Trigrammen, Hexagrammen, enz is hij er toch in geslaagd dit op zo’n manier te brengen dat de herhaling niet saai is maar zelfs nog meer inzicht geeft. Het was een ontdekkingstocht in bekende materie maar die je toch nog niet ontdekte dingen liet zien en ja zelfs nieuwe dingen bijbracht. En soms iets in een ander licht liet zien waardoor de schaduw van onwetendheid weg ging. Hij gaat stap voor stap in uitleg en het werkbaar maken van de I Tjing maar bij elke bladzijde wil je nog meer ontdekken. En dat gebeurt dan ook. Het werken en bestuderen met de I Tjing is nu nog leuker en dieper geworden. Om mijn kennis paraat te houden en overal bereikbaar heb ik niet alleen de gedrukte maar ook de e-versie van het boek aangeschaft.”

          “Een geweldig boek van één van de weinige echte YI specialisten in Europa. Harmen heeft een eigen visie op de YI waarbij hij logica en gevoel grandioos verbindt met zijn kennis van de oude Chinese taal. Hierdoor ontstaan prachtige, unieke en handzame nieuwe inzichten.

Lees ook de mooie recensies van Marjan Van Druenen op Inspirerend Leven , van Stijn van Daele op de site van AnkhHermes en van Emile Weesie op LinkedIn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.