Over Harmen

Hoe het begon
Mijn fascinatie voor de Yijing is begonnen met een artikel wat eind 1982 in het tijdschrift Onkruid stond. Dit artikel was mijn eerste kennismaking met de Yijing, ik was toen zestien, en wat er werd verteld boeide me zeer, want het openbaarde aan mij een wereld die nieuw voor me was en op alle fronten volslagen onbekend. Op dat moment trok de harde structuur van de Yijing en zijn grondslagen me het meest – de Yijing liet me zien dat alles samenhang heeft en alles betekenis kan hebben als je die betekenis wilt zien. Toeval bestaat niet, en dat vond ik toen prachtig.

Wat me echter opviel was dat er nauwelijks gedetailleerde informatie over de Yijing te vinden was. Nederlandse boeken die de achtergrond en werking van de Yijing uitdiepten waren niet voorhanden, en in andere talen vond ik ook niet zo wat ik zocht. Maar hierdoor groeide mijn fascinatie alleen maar: een boek wat zoveel gelezen wordt, daar moet toch meer over te vinden zijn. En dus ben ik met veel ijver in de ziel en materie van de Yijing gedoken.

Cursussen, eerste boek, Chinees, en Chinese boeken
Mijn kennis en ervaring groeide, en in 1989 begon ik op verzoek mijn eerste Yijingcursussen te geven. Ik vond geen boeken die als cursusmateriaal konden dienen, en dus schreef ik het zelf. Dit is in 1996 verschenen bij uitgeverij Schors onder de titel De I Tjing in ons leven. Ook begon ik Chinees te studeren, want het materiaal wat in het Westen beschikbaar is is toch beperkt of eenzijdig, en ik realiseerde me dat ik, wilde ik de Yijing bevatten zoals deze in China wordt bevat, ik op zijn minst de beginselen van de Chinese taal, en dan vooral het schrift, zou moeten doorgronden.

Mijn enthousiasme voor de Yijing leidde twee keer tot een Yijing-tijdschrift, welke allebei geen lang leven beschoren waren maar wel inspirerende contacten opleverden die ook nu nog van grote invloed zijn. Mijn belangstelling was in de loop der tijd verschoven van rationele systemen naar oude Yijing-divinatiemethoden uit China, en van hieruit verkende ik vele gebieden die raakvlakken hebben met de Yijing, zoals quantummechanica, Feng Shui, Baguazhang, enz. Ook andere Chinese boeken als de Daodejing, de Mengzi, Zhuangzi, Lünyu, Xunzi, Huainanzi, Shijing, Shujing, Bohudong, Tuibeitu enz. enz. enz. bleken zeer inspirerend. Vooral de Han-dynastie (206 v.Chr – 220) met alle mantische technieken die toen opkwamen boeit me zeer.

Nog meer publicaties en studie
In 1999 verscheen mijn Ankertje De I Tjing stap voor stap bij AnkhHermes, voor de echte beginner. In 2000 en 2001 ontwierp ik voor uitgeverij Schors de I Tjing Agenda, welke nu helaas niet meer wordt uitgegeven. Voor de hernieuwde uitgave van Richard Wilhelm’s boek Verandering en Duur in de I Tjing (2001, AnkhHermes) mocht ik de inleiding schrijven.

In 2012 heb ik in eigen beheer een boek over Yijing Astrologie uitgegeven. Het is het enige boek in een Westerse taal die vertalingen bevat uit het oorspronkelijke Chinese boek over dit onderwerp.

In 2016 werd ik de eindredacteur van de herziene editie van Richard Wilhelm’s Yijing-vertaling. Hiermee werd het belangrijkste boek uit de Yijing literatuur weer op de kaart gezet. In 2017 is de handleiding voor deze Yijing verschenen: een hernieuwde en fors aangevulde editie van mijn eerdere boek De I Tjing stap voor stap.

Zie voor alle bovengenoemde titels de boekenpagina.

Mijn Yijingstudie gaat nog steeds door, en tussen alle bedrijven door werk ik aan mijn eigen Yijingvertaling. Ook andere boeken, bijvoorbeeld over Yijing-astrologie (gebaseerd op het originele He-Luo Li-shu document), het vertalen van de Yilin, ‘The Forest of Changes’ (4096 poëtische versjes in oud-chinees – argh!), zitten in het vat. Ik onderhoud contacten met de belangrijkste Yijingdeskundigen over de hele wereld, en mijn (groeiende) kennis van het Chinees stelt me in staat om de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen. Ik geef nog steeds cursussen, consulten, en af en toe een lezinkje.

Reacties zijn gesloten.