De I Tjing Stap voor Stap

De I Tjing, het Boek der Veranderingen, is een van de oudste boeken uit China. In dit boek vind je de kern van het Chinese denken: de werking van yin en yang, gesteld in mystieke bewoordingen en symbolische tekens. De I Tjing bevat een gesloten systeem, waarin in vierenzestig hoofdstukken alle veranderingen en situaties in het universum beschreven worden. Hierdoor stelt de I Tjing je in staat je bewust te worden van de veranderingen die in je omgeving en in jezelf plaatsvinden. De I Tjing leert hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je op die veranderingen kunt inspelen. De I Tjing toont je de wereld als een dynamisch geheel waarin alles nauw met elkaar verbonden is, niets zonder reden gebeurt, en waarin je zelf je levenspad kunt kiezen en bijsturen. Het Boek der Veranderingen is zo al eeuwenlang een bron van advies en inspiratie bij belangrijke beslissingen. Je kunt de I Tjing lezen als een gewoon boek en zo de diepe wijsheid op je laten inwerken, maar het meest wordt hij gebruikt als orakelboek: je kunt vragen stellen en in symbolische begrippen krijg je daar antwoord op.

De I Tjing stap voor stap van Harmen Mesker (de eindredacteur van de I Tjing vertaling van Wilhelm uit 2016) ontsluiert de beginselen van dit eeuwenoude Chinese orakelboek en leert je hoe je adviezen van het boek kunt interpreteren en in je leven kunt toepassen. Je leert de belangrijkste begrippen die in de I Tjing ter sprake komen, en stap voor stap wordt je bijgebracht hoe je het antwoord van de I Tjing kunt ontleden in voor jou zinvolle en praktische informatie. De betekenis van de hexagrammen en hun opbouw worden behandeld, evenals veel voorkomende termen uit de tekst. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de achtergronden van het boek en de Chinese filosofie die eraan ten grondslag ligt. ‘De I Tjing stap voor stap’ is een onmisbare uitgave voor iedereen die de I Tjing in al zijn facetten wil leren begrijpen en toe te passen in het dagelijks leven.

In 1999 verscheen bij uitgeverij AnkhHermes het Ankertje De I Tjing Stap voor Stap. Voor de nieuwe uitgave van Richard Wilhelm’s I Tjing is dit boek volledig herzien en fors aangevuld. De volledige tekst van het Ankertje is hierin opgenomen maar het behandelde materiaal is aanzienlijk uitgebreid:

  • de omschrijvingen van de trigrammen zijn aangevuld
  • er worden nieuwe duidingselementen als de baoti, het relatietrigram en het resonantietrigram behandeld
  • bewegende lijnen krijgen een extra nuancering door de trigramkoppeling van Lai Zhide (1525-1604)
  • er wordt uitgelegd hoe meerdere bewegende lijnen kunnen worden omgezet naar een samenvattend trigram om zo een beeld te krijgen van de energie die uit balans is
  • het Ritueel van het Duizendblad volgens de voorschriften van Zhu Xi wordt beschreven
  • er wordt uitgelegd hoe een middels de munten of het duizendblad gegooide lijn volgens de regels van Zhang Li (14de eeuw n.Chr.) kan worden vertaald naar een trigram zodat je bij elke lijn een trigram als extra nuancering krijgt
  • het hoofdstuk over de filosofie van de Yijing is aangevuld
  • meer voorbeelden van duidingen.

Kortom, niet alleen een goed boek voor beginners maar ook gevorderde gebruikers die eens wat nieuws willen kunnen hun hart ophalen. Het boek is voor € 15,99 te bestellen via de plaatselijke boekhandel, via de uitgever of via Libris.nl.

Reacties zijn gesloten.